Вівторок, 22.09.2020, 15:42
Вітаю Вас Гость | RSS

Вараська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Меню сайту
Наше опитування
Ваше відношення до введення шкільної форми
Всього відповідей: 235
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Хто сьогодні був?

Колективний договір

Повний договір для завантаження

ВСТУП

Цей Договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних та професійних відносин, узгодження інтересів працівників школи і сторони власника з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми Договору розроблено на основі Конституції України, Закону України  „Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства, Угод всіх рівнів. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи школи по виконанню законодавства про освіту, реалізації на цій основі професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників школи.

Колективний договір ( з додатками на  27  сторінках ) схвалений зборами трудового колективу  Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ступенів  №5 Кузнецовської міської ради і підписаний директором школи Пашко Русланом Федоровичем з однієї сторони та керівником Спільного представницького органу профспілок, головою первинної профспілкової організації школи Ковальчук Зінаїдою Петрівною.

 

1.Загальні положення

 

1.1.Колективний договір укладається на основі чинного законодавства та з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів найманих працівників галузі освіти, які перебувають в сфері дії сторін.

1.2.Договір укладено між адміністрацією Кузнецовської ЗОШ І-III ступенів №5 Кузнецовської міської ради в особі директора Пашка Руслана Федоровича (далі сторона власника)  та Спільним представницьким органом профспілок в особі керівника Ковальчук Зінаїдою Петрівною ( далі СПОП).

1.3.Директор підтверджує, що він має повноваження сторони власника, визначені чинним законодавством , наказами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом школи, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладання Договору і виконання зобов’язань сторони власника, визначених цим Договором.

1.4.СПОП також мають повноваження, визначені чинним законодавством, Статутом профспілки, Угодами всіх рівнів, на ведення колективних переговорів, укладення Договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим Договором.

1.5.Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін Угод всіх рівнів і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності та аргументованості при проведенні переговорів(консультацій) щодо укладення Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, які є предметом цього Договору.

1.6.Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів(конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень Договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

1.7.Сторони визнають цей Договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання стороною власника, працівниками школи і СПОП.

1.8.Положення Договору поширюються на всіх працівників школи.         

1.9.Жодна з сторін протягом дії Договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за Договором.

1.10.Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього ( № 1-6).

1.11.Даний колективний договір:

- включає зобов'язання сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності закладу освіти, реалізації на цій основі  професійних, трудових  і  соціально-економічних гарантій галузі, осіб, що навчаються;

- встановлює умови організації, нормування, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії для працівників та осіб, що навчаються.

1.12.Забороняється включення до Договору умов, які погіршують становище найманих працівників, порівняно із законодавством та галузевою Угодою.

1.13.Прийняття адміністрацією школи, СПОП, рішень які суперечать даному Договору, не допускається, їх невідповідність положенням даному Договору є підставою для визнання їх не чинними.

1.14.Питання неврегульовані даним колективним Договором регулюються чинним законодавством.

1.15.Директор школи у п'ятиденний термін з дня підписання Договору (змін) подає його на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Договору до всіх працівників школи,  забезпечивши його тиражування у кількості 5-ти примірників, ознайомити під розпис з ним всіх працівників, а також нових працівників під час укладення з ними трудового договору.

 

2. Термін дії, порядок внесення змін чи доповнень до договору:

2.1.Договір укладено на 2016-2017 роки. Договір підписується представниками сторін протягом п’яти днів після затвердження і з цього моменту набуває чинності та діє до укладення нового Договору.

2.2.Жодна із сторін, що уклали цей Договір, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконан­ня взятих на себе зобов'язань.

2.3.Об’єднаний представницький орган ініціює початок переговорів для укладення нового Договору не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії даного Договору.

2.4.До закінчення строку дії Договору він не може бути розірваним.

2.5.Пропозиції однієї із сторін щодо внесення доповнень чи змін до умов Договору, а також щодо дострокового призупинення дії Договору є обов'язковими для розгляду другою стороною.

2.6.Переговори щодо внесення доповнень чи змін до Договору проводяться у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

2.7.Зміни і доповнення до Договору протягом терміну його дії вносяться тільки за взаємною згодою сторін після проведення переговорів.

2.8.Після закінчення строку дії Договір зберігає чинність до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний

 

3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

3.1. Адміністрація школи зобов’язується:

3.1.1.За бажанням вивільнюваних працівників школи у встановленому законодавством порядку переміщати їх на вільні робочі місця та вакантні посади у навчальному закладі або в інших закладах міста. При виникненні умов для вивільнення працівників припинити приймання на роботу нових працівників (тієї ж  професії або кваліфікації).

3.1.2.Повідомляти у письмовій формі СПОП не пізніше як за 2 місяці про можливе вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, включаючи інформацію про причини і документальні підстави наступних вивільнень працівників школи, категорії працівників, яких це може стосуватись, проекти можливого трудовлаштування вивільнюваних працівників школи.

3.1.3.Своєчасно оформляти наказами по школі факти всіх простоїв (припинення занять з учнями), що виникають не з вини працівників школи. Оплату за період простоїв проводити з дотриманням вимог ст.113 КЗпП.

3.1.4.Не пізніше, як у місячний термін  після затвердження доводити до відома СПОП  і трудового колективу школи: кошторис доходів і видатків, штатний розпис, тарифікаційні списки.

3.1.5.Вживати заходів для недопущення приватизації, перепрофілювання, використання не за призначенням об'єктів школи, що фінансуються з бюджету, а також підрозділів, технічно пов'язаних з навчальним та науковим процесами.

3.1.6.На письмову вимогу надає СПОП інформацію щодо стану фінансування школи.

3.1.7.Зобов’язується розглядати вимоги СПОП щодо колективного трудового спору та повідомляти їх представників про своє рішення. Розбіжності щодо встановлення чи невиконання умов Договору можуть бути врегульовані безпосередньо сторонами.

  3.2. Сторони Договору домовились:

 3.2.1.Протягом дії Договору спрямовувати свою роботу на забезпечення умов необхідних для виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», на створення умов для стабільної та ефективної роботи закладу освіти.

3.2.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань роботи школи, трудових, економічних, соціальних та культурних прав та інтересів працівників школи.

3.2.3. Залучати місцеві підприємницькі структури до зміцнення і впорядкування навчально-матеріальної бази школи.

3.2.4.  Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

3.3. СПОП  зобов'язується:

3.3.1.Здійснювати контроль за виконанням роботодавцем законодавства про зайнятість і порядок вивільнення працівників  школи, а також щодо виплати вихідної допомоги, надання гарантій пільг і компенсацій звільненим з роботи у школі за скороченням чисельності чи штату працівників.

3.3.2.Проводити консультації і переговори з директором школи і управлінням освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради про можливості припинення вивільнення працівників школи за п. 1 ст. 40 КЗпП.

3.3.3.Не допускати звільнення працівників з роботи, які мають переважне право на залишення на роботі або які не можуть бути звільнені згідно чинного законодавства  (статті 42; 184 КЗпП та інші законодавчі акти).

Далі для завантаження

Герб школи
Запитай у Шевченка
Новини
Карантин продовжено до 11 травня 2020 року. Додаткова інформація буде розміщена на сайті школи. Дотримуйтеся карантинних заходів. Бажаємо вам здоров'я.
Електронна реєстрація
Вхід на сайт
Шановні учні надаємо номер телефону Національної дитячої «гарячої» лінії громадської організації «Ла Страда – Україна» (0-800-500-225 або 116-111 з мобільного) для забезпечення доступу дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до невідкладних, безкоштовних, конфіденційних психологічних, правових та інформаційних послуг.

Сайт Вараської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5
2020