Вівторок, 22.09.2020, 17:24
Вітаю Вас Гость | RSS

Вараська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Меню сайту
Наше опитування
Ваше відношення до введення шкільної форми
Всього відповідей: 235
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Хто сьогодні був?

Положення про бібліотеку загальноосвітнього закладу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом №215-осн від 30 серпня 2014 р.

_______________________Р.Пашко

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

 

І. Загальні положення

1. Положення про бібліотеку   (далі – Положення) поширюється на бібліотеку Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (далі бібліотека)

2. Бібліотека є обов’язковим  структурним підрозділом навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційну, культурно-просвітницьку діяльність в урочний та позаурочний час, приймає участь в навчально-виховному процесі з метою забезпечення прав учасників навчально-виховного процесу на безкоштовне користування бібліотечно-інформаційними ресурсами.

3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти й культури, регламентованими документами місцевих органів управління освітою, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Статутом ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Положенням про бібліотеку Вараської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, яке розробляється на підставі даного Положення.

4. Навчальний заклад забезпечує  правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для повноцінного функціонування Бібліотеки.

5. Майно та приміщення Бібліотеки утримується навчальним закладом на умовах безстрокового і безкоштовного користування та перебуває в його оперативному управлінні.

6. Діяльність Бібліотеки відображається у Статуті ЗОШ І-ІІІ ст. №5, перспективних та річних планах ЗОШ І-ІІІ ст. №5. При ліцензуванні ЗОШ І-ІІІ ст. №5 враховується матеріально-технічне забезпечення Бібліотеки, а також наявність у її фондах відповідної кількості підручників, методичних та довідкових видань на різних носіях інформації.

7. Фінансування Бібліотеки здійснюється за кошти Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою та інших джерел, не заборонених законодавством.

8. Керівництво навчального закладу несе відповідальність за доступність та якість бібліотечного та інформаційного обслуговування учасників навчально-виховного процесу  у Бібліотеці.

9. Бібліотека є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Головним координаційним науково-методичним центром для Бібліотеки є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені

В. О. Сухомлинського.

10. Порядок користування інформаційними ресурсами та порядок надання основних послуг Бібліотеки визначаються в Положенні про бібліотеку .

11. Обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється відповідно до Правил користування Бібліотеки, правил техніки безпеки та протипожежної охорони, санітарно-гігієнічних вимог.

12. Бібліотека у своїй роботі взаємодіє з педагогічним колективом і педагогічною радою навчального закладу, громадськими об’єднаннями міста.

ІІ. Основні завдання Бібліотеки

1. Забезпечення учасників навчально-виховного процесу оперативним інформаційним обслуговуванням, доступом до інформації, культурних цінностей  шляхом використання  бібліотечно-інформаційних ресурсів на різних носіях інформації у відповідності до інформаційних запитів користувачів.

2. Створення в Вараській  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 інформаційно-бібліотечного середовища як  осередку виховання та освіти.

3. Упровадження в діяльність Бібліотеки сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютеризація бібліотечно-інформаційних процесів з метою сприяння в удосконаленні навчально-виховного процесу, доступності і ефективності освіти, підготовки молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 

4. Підвищення загальноосвітнього, професійного та культурного рівня учасників навчально-виховного процесу, якісне інформаційно-бібліотечне забезпечення всіх категорій користувачів.

5.  Формування інформаційно-бібліотечного фонду у відповідності до  профілю навчальної та науково-методичної діяльності навчального закладу та інформаційних потреб  користувачів .

6. Організація та ведення довідково-пошукового апарату.

7.  Надання оперативного доступу через Інтернет до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

8. Сприяння у вихованні відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблем, критичного мислення, обробки різноманітної  інформації. 

9.  Виховання у користувачів інформаційної культури.

10. Удосконалення послуг, які надає Бібліотека шляхом упровадження сучасних інформаційних технологій та комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів.

11. Створення сприятливих умов для творчої активності і самоосвіти учнів, підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів та їх безперервної освіти.

12. Участь у формуванні політики ЗОШ І-ІІІ ст. №5 щодо медіа-освіти.

 

 

 

III. Функції  Бібліотеки

1. Формує інформаційні ресурси  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з метою задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів.

2. Комплектує  єдиний фонд бібліотеки навчальними, художніми, науковими, науково-популярними, довідковими, методичними виданнями,  документами для учнів та педагогів на традиційних та нетрадиційних носіях інформації.

3. Поповнює фонд за рахунок використання електронних інформаційних  ресурсів мережі Інтернет, баз та банків даних інших закладів і організацій.

4.    Формує фонд документів на традиційних і електронних носіях, які створюються у навчальному закладі (публікації та роботи педагогів, наукові роботи та реферати учнів тощо).

5. Організовує фонд, забезпечує його розміщення та зберігання відповідно до санітарно-гігієнічних вимог і нормативно-правових  документів.

6. Забезпечує якісний облік документів, у т.ч. із застосуванням електронної системи обліку документів, що надійшли до фонду Бібліотеки.

7. Здійснює аналітично-синтетичне опрацювання документів, що надійшли до фонду Бібліотеки.

8.    Створює  і веде довідково-пошуковий апарат, який включає традиційні каталоги (алфавітний, систематичний) , картотеки (систематичну картотеку статей, тематичні картотеки), електронний каталог, бази та банки даних  у відповідності до потреб ЗОШ І-ІІІ ст. №5.

9. Здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів на абонементі, у читальному залі, аудіо-, відео-, комп’ютерних залах, на міжбібліотечному абонементі (МБА).

10.    Забезпечує диференційне бібліотечно-інформаційне обслуговування учасників навчально-виховного процесу та батьків.

11.    Веде електронний облік та базу даних користувачів.

12.    Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

13.    Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження літератури з психолого-педагогічних питань, а також  шляхом підготовки бібліографічних видань (інформаційних і рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних покажчиків), організовує виставки нових надходжень та тематичні виставки літератури до педагогічних нарад, семінарів, знаменних дат у галузі освіти і культури, готує бібліографічні огляди літератури з актуальних питань.

14.    Веде культурно-просвітницьку діяльність, спрямовану на розвиток загальної та читацької культури особистості, розвиток критичного мислення.

15.    Підтримує діяльність педагогічних працівників у галузі створення медіа-продуктів (фото-, відеозаписів, електронних документів, баз даних, веб-сторінок тощо).

16. Формує репертуар інформаційних, бібліотечних та бібліографічних послуг.

17.    Використовує телекомунікаційні технології у вирішенні завдань бібліотечної підтримки навчальної діяльності та організації доступу до інформації, зокрема:

участь в організації проектної діяльності (здійснює пошук інформації про міжнародні, всеукраїнські, регіональні, обласні проекти для вчителів і учнів, забезпечує подання інформації в Інтернет); 

створює умови для участі всіх учасників навчально-виховного процесу в електронних конференціях, нарадах тощо.

18.    Сприяє проведенню уроків, факультативів з формування інформаційної культури, надає інформаційну та методичну допомогу, консультує школярів, є базою для проведення практичних занять.

19.    Проводить індивідуальні і групові тренінги з пошуку інформації для навчальної, творчої, гедоністичної діяльності.

20.    Взаємодіє з ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, іншими бібліотеками та інформаційними центрами з метою обміну інформацією й накопичення власного банку педагогічної інформації.

21.    Надає практичну допомогу вчителям з проведення уроків на базі Бібліотеки.

22.    Навчає технологіям інформаційного самообслуговування, створення та використання медіа-ресурсів з метою засвоєння учнями основ медіа-грамотності, оволодіння мовою і можливостями медіа-засобів, формування медіа-культури.

23.    Включає у процес інформаційно-бібліотечного обслуговування елементи навчального характеру (індивідуальні та групові консультації, практичні поради, показ технологічних аспектів роботи з медіа-інформацією).

24.    Організовує традиційні масові заходи з широким використанням медіа-ресурсів та заходи, зорієнтовані на формування медіа-культури школярів (колективні перегляди аудіовізуальних документів, медіа-презентації тощо).

25.    Надає консультативну та практичну допомогу користувачам Бібліотеки у проектній діяльності, рішенні завдань, які виникають у процесі навчальної і професійної діяльності.

26.    Створює відповідні умови для індивідуальної роботи вчителів (перегляд, оцінювання, добирання засобів навчання, необхідних для застосування на уроках або в позакласній роботі, а також для групової підготовки педагогами інтегрованих уроків та створення особистих засобів творчої діяльності).

27.    Використовує розподілене інформаційне середовище навчального закладу, взаємодіє з усіма структурними підрозділами навчального закладу.

28. Здійснює підтримку  та супровід функціонування сайту або  веб-сторінки  Бібліотеки.

ІV. Права  та обов'язки користувачів Бібліотеки.

1. Права користувачів  Бібліотеки:

отримувати повну інформацію про склад і зміст фондів Бібліотеки, наявні інформаційні ресурси та послуги;

мати вільний доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів Бібліотеки, вітчизняних та світових ресурсів через Інтернет;

отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі інформації;

отримувати в тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації;

користуватися платними послугами ;

брати участь у заходах, які проводить Бібліотека;

подавати пропозиції керівництву щодо удосконалення діяльності Бібліотеки;

вимагати дотримання конфіденційності щодо інформації, якою вони користуються.

2. Обов’язки користувачів бібліотеки:

дотримуватися правил користування Бібліотекою;

дбайливо ставитися до документів з фондів Бібліотеки;

повертати документи не пізніше встановленого терміну;

не виносити з приміщення Бібліотеки документи, не зафіксовані в читацькому формулярі;

не користуватися комп’ютерною технікою без дозволу працівників Бібліотеки;

не включати технічні засоби без дозволу працівників Бібліотеки;

дотримуватися відповідних норм поведінки (дотримуватися тиші, не перебувати в приміщенні Бібліотеки у верхньому одязі, не приносити зайві речі тощо);

подавати замовлення на проведення заходів (відкритих уроків, семінарів, лекцій, бесід тощо) з використанням технічних засобів Бібліотеки. у письмовому вигляді не пізніше, ніж за тиждень до проведення заходів.

V. Права  та обов’язки Бібліотеки.

 1. Права Бібліотеки відповідають правам будь-якого структурного підрозділу навчального закладу, зафіксованим у Статуті навчального закладу.

2. Бібліотека має право:

визначати джерела комплектування інформаційних ресурсів;

встановлювати відповідно до правил користування Бібліотеки та за погодженням з керівництвом навчального закладу розміри компенсації за збитки, спричинені користувачами;

бути забезпеченою  окремим приміщенням (на першому поверсі), розміри, освітлення, температурний режим якого відповідають чинним санітарно-гігієнічним, протипожежним і будівельним нормам і правилам.

3. Обов’язки Бібліотеки:

дотримуватись державних бібліотечних стандартів і нормативів;

обслуговувати користувачів у відповідності до діючого законодавства, Положення та Правил користування  Бібліотекою;

не допускати державної чи іншої цензури, яка обмежує права користувачів на вільний доступ до інформаційних ресурсів;

не використовувати відомості про користувачів та їх читацькі запити, крім  випадків, коли ці відомості використовуються з науковою метою та для організації бібліотечно -інформаційного обслуговування;

звітуватись перед директором  навчального закладу  за  встановленою формою.

VІ. Права та обов’язки бібліотечних працівників бібліотеки

1. Права бібліотечних працівників:

вносити пропозиції щодо  компенсаційних заходів, пов’язаних зі шкідливими умовами праці (бібліотечний пил, перевищення нормативів роботи за комп’ютером тощо);

надавати пропозиції керівництву навчального закладу щодо преміювання та нагород працівників Бібліотеки;

мати щорічну відпустку за відпрацьований період роботи згідно з Законом України «Про відпустки» та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом навчального закладу;

мати доплати, передбачені чинним законодавством;

підвищувати свій професійний рівень на курсах, конференціях, семінарах, практикумах тощо;

проходити атестацію.

2. Обов’язки працівників Бібліотеки :

надавати вільний доступ користувачам до інформаційних ресурсів Бібліотеки;

забезпечувати наукову організацію фондів Бібліотеки;

формувати фонди Бібліотеки відповідно до інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

удосконалювати інформаційно-бібліографічне та бібліотечне обслуговування користувачів;

забезпечувати захист електронних ресурсів, зокрема, від несанкціонованого доступу до комп’ютерів і комп’ютерної мережі;

здійснювати належне розміщення, збереження, систематизацію та використання документів на різних носіях інформації;

забезпечувати  режим роботи Бібліотеки  у відповідності до потреб користувачів і режиму роботи навчального закладу;

звітувати про свою діяльність перед керівником навчального закладу та завідувачем  Бібліотеки.

VII. Управління, структура, штати Бібліотеки

1.Загальне керівництво Бібліотекою здійснює керівник навчального закладу.

2. Керівництво Бібліотекою здійснює завідувач, який призначається керівником  навчального закладу.

3. Завідувач Бібліотеки повинен мати відповідну вищу професійну освіту, стаж роботи за фахом не менше 3-х років та вміння володіти комп’ютерною технікою.

4. Завідувач несе відповідальність у межах своєї компетенції за організацію та результати  діяльності Бібліотеки відповідно до функціональних обов’язків, передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором та Статутом ЗОШ І-ІІІ ст. №5.

5. Завідувач Бібліотеки входить до складу педагогічної ради

6. Завідувач Бібліотеки розробляє та надає на затвердження керівнику навчального закладу:

положення про Бібліотеку (якщо воно ще не розроблено);

правила користування Бібліотеки, які визначають порядок доступу до фонду;

перелік основних та додаткових (платних послуг) та умови їх надання;

плани роботи (перспективні та річні);

технологічну документацію;

7. Структура Бібліотеки розробляється індивідуально для кожного навчального закладу і  може включати в себе окрім традиційних для бібліотеки підрозділів (абонемент, читальний зал ), відеотеку, фонотеку, діатеку, медіа-зали тощо.

8. Штатне наповнення Бібліотеки розробляється у відповідності до  законодавчих нормативів до обсягу її роботи, із застосуванням «Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи».

9.  Штати Бібліотеки затверджуються керівником навчального закладу.

10. Посадові обов’язки працівників Бібліотеки  визначаються посадовими інструкціями.

11. Посадові оклади працівників Бібліотеки встановлюються відповідно до чинного законодавства.

12. Трудові відносини працівників Бібліотеки регулюються трудовим законодавством України та колективним договором навчального закладу.

13. Завідувач несе повну відповідальність за результати діяльності Бібліотеки та достовірність інформації, поданої керівництву,  у межах своєї компетенції.

14. Режим роботи Бібліотеки встановлює керівник навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання.

15. Один раз на місяць у Бібліотеці встановлюється санітарний день (у цей день користувачі не обслуговуються).

16. Щоденно дві години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої роботи.

17. Один раз на місяць для працівників Бібліотеки встановлюється методичний день.

18. Для надання допомоги Бібліотеці та зміцнення її зв’язків із громадськістю створюється  Бібліотечна рада, до складу якої входять  бібліотечні працівники, представники педагогічного колективу, учні та їхні батьки.

VIII .Матеріально-технічне забезпечення Бібліотеки

1. Засновник в особі адміністрації  навчального закладу  забезпечує  Бібліотеку:

необхідними службовими, виробничими приміщеннями відповідно до її структури, гігієнічних вимог, нормативів техніки безпеки та експлуатації комп’ютерної техніки;

фінансує комплектування бібліотечного фонду з  бюджетних коштів,  коштів місцевих органів управління освітою та інших джерел, не заборонених законодавством;

персональними комп’ютерами з відповідним системним і прикладним (для створення текстових, графічних, аудіо-, відеоматеріалів), а також антивірусним, антиспамовим та іншим захисним програмним забезпеченням, монохромними або кольоровими принтерами;

 телекомунікаційним обладнанням для виходу в Інтернет;

автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою (АБІС);

аудіо-, відео-, фото-, оргтехнічними та телекомунікаційними засобами (широкоформатним телевізійним приймачем, апаратурою для прослуховування аудіозаписів, відеопроектором, DVD-програвачем), принтером, копіром,  сканером;

цифровим фотоапаратом та відеокамерою;

сервісним обслуговуванням технічних засобів та обладнання Бібліотеки ЗНЗ ;

бібліотечною технікою та канцелярськими приладами тощо.

2. Комп’ютери Бібліотеки повинні бути об’єднані в локальну мережу, яка має становити окремий домен або робочу групу в загальній комп’ютерній мережі навчального закладу.

3. Прикладне та захисне програмне забезпечення має бути ліцензійним.   

ІX. Прикінцеві положення

1. Положення вступає в дію з моменту затвердження його наказом директора.

2. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється за рішенням Ради школи  (або іншого колегіального органу) та затверджується директором школи.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом №223-осн від 30 серпня 2014 р.

_______________Р.Пашко

 

ПРАВИЛА

 користування бібліотекою Вараської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

 

І. Загальні положення

1.1. Право вільного та безкоштовного користування бібліотекою мають учні, вчителі і всі працівники школи.

1.2. Список послуг користувачів:

 - фонд навчальної, художньої, довідникової;

 - фонд науково-популярної літератури для учнів;

 - фонд методичної, науково-педагогічної для вчителів;

 - книги, газети, журнали, слайди, відеозаписи;

 - мікрофільми, електронні бази даних;

 - картотеки, довідниково-бібліографічний фонд;

 - рекомендаційні списки літератури.

1.3. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі (видача друкованих видань додому), в читальному залі.

1.4. Режим роботи бібліотеки розроблений з урахуванням диференційованого підходу до користування бібліотекою (виділено окремі дні, години).

ІІ. Правила, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувачі мають право:

2.1. Користуватись періодикою від 2 до 6 днів.

 Термін користування підручниками – навчальний термін.

 Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту – 5 днів. Для початкової школи термін користування художніми книгами 14 днів.

 Книги, які є у фонді у одному екземплярі видаються користувачам для роботи у тільки читальному залі.

2.2. Користуватися такими безкоштовними бібліотечно-інформаційними послугами:

 - мати вільний доступ до бібліотечних фондів та інформації;

 - отримувати у вільне користування з фондів бібліотеки друковані видання і аудіовізуальні матеріали;

 - одержувати консультативну і практичну допомогу в пошуку й підборі друкованих творів та інших джерел інформації;

 - продовжувати термін використання літератури відповідно до встановлених норм та порядку;

 - використовувати довідниково-бібліографічне та інформаційне обслуговування;

 - використовувати довідниково-бібліографічний апарат: картотеки на традиційних та електронних носіях;

2.3. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

2.4. Обирати та бути обраним до бібліотечного активу, надавати практичну допомогу бібліотеці.

2.5. Висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки адміністрації школи.

Користувачі зобов’язані:

2.6. Не виносити з бібліотеки книг, які не записані в формуляр.

2.7. Бережно ставитися до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).

2.8. Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідниковими виданнями тільки в читальному залі.

2.9. При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них відповідну помітку.

2.10. У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом, або внести грошове відшкодування ринкової вартості документа через бухгалтерію управління освіти.

2.11. Не порушувати порядок розстановки літератури у фонді відкритого користування.

2.12. Не виймати картки з картотек.

2.13. Щорічно, на початку навчального року, проходити перереєстрацію.

2.14. У разі вибуття з школи, повернути до бібліотеки видання, які числяться за користувачем.

2.15. Користувачі не мають права заносити до бібліотеки портфелі, сумки та верхній одяг.

2.16. У разі порушення терміну користування документами без поважних причин, користувач позбавляється права користування бібліотекою строком на 3 місяці.

2.17. Особова справа видається учням, які вибувають з школи, тільки після повернення літератури, яка була взята на абонементі бібліотеки. Працівники школи, що звільняються з роботи, повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.

2.18. В кінці навчального року учні, вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навчальний рік, позбавляються права користування бібліотекою.

2.19. Псування, розкрадання книжок учнями передбачає відповідальність за це з боку їх батьків .

2.20. За втрату неповнолітніми читачами документів з бібліотечних фондів відповідальність несуть батьки або особи, які їх заміняють.

ІІІ. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язується:

3.1. Інформувати учнів, учителів, працівників школи, батьків про всі види послуг, що їх нада

Герб школи
Запитай у Шевченка
Новини
Карантин продовжено до 11 травня 2020 року. Додаткова інформація буде розміщена на сайті школи. Дотримуйтеся карантинних заходів. Бажаємо вам здоров'я.
Електронна реєстрація
Вхід на сайт
Шановні учні надаємо номер телефону Національної дитячої «гарячої» лінії громадської організації «Ла Страда – Україна» (0-800-500-225 або 116-111 з мобільного) для забезпечення доступу дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до невідкладних, безкоштовних, конфіденційних психологічних, правових та інформаційних послуг.

Сайт Вараської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5
2020